Det är roligt att stå i monter!

Till MyDOG i Göteborg den 3-6 januari behöver vi hjälp i rasmontern av både människor och hundar. Syftet är att hjälpa till att svara på allmänna frågor om vår ras och även om man inte går på utställningen så brukar det vara väldigt trevligt att träffa rasintresserade.

Anmäl intresse och få mer info genom att mejla mydogmonter@eurasierklubben.se eller gå med i Facebook-gruppen Eurasiermonter MyDOG 2020.

Fortsatt läsning


Arbetshelg för styrelsen

Pernilla, Anita, Ariana, Amanda och Josephine på utbildning. Foto: Jonas Öhrn.

Ofta är det som så att ju bättre utbildad en styrelse är i föreningsteknik, desto bättre fungerar både den och klubben i stort. 22-23 november har vår styrelse därmed haft ett par givande dagar med styrelsemöte samt utbildning tillsammans med Svenska Spets- och Urhundklubben SSUKs ordförande Jonas Öhrn.

SSUK skriver om utbildningsdagen på deras blogg SSUK Nytt. Läs gärna.

Fortsatt läsning


Ny hälsoenkät

Eurasier är en frisk ras och Eurasierklubben vill gärna att det ska fortsätta vara så.

Det finns dock sådant som missas inom hälsan av rasen, sjukdomar som inte syns i statistik. Därför gjorde SvEuk ett hälsoregister som finns här på hemsidan men som för stunden endast är tillgängligt för uppfödare. Tanken med ett hälsoregister är att valpköpare/medlemmar ska kunna inrapportera en sjuk hund och det är oerhört viktigt verktyg för uppfödare att uppmärksamma avvikelser som de kan notera och följa upp.

Vi vill fortsätta att avla på friska, sunda individer och ha uppföljning på valpkullar med de verktyg som finns att tillgå. Vi ser högre siffror på antal HD- och ED-röntgade hundar och det betyder så mycket för oss att ni valpköpare röntgar era hundar. Vi kan läsa av HD-/ED-statistik på SKK och det är lätt för oss att följa vår avelsbas.

Planen är nu att hälsoregistret ska öppnas upp så att alla medlemmar kan få del av det. I senaste numret av tidningen har vi lagt med en hälsoenkät som kan fyllas i och skickas till oss via post. Den finns även att fylla i här på hemsidan.

Avelkommittén finns att rådfråga om ni är osäkra på något eller vill veta mer om hur ni går tillväga för att skicka in den. Allt för att vi fortsätter ha en frisk, sund ras!

Frågor? Kontakta Maja Ärleborg Hasselkvist (sammankallande): avelskommitte@eurasierklubben.se

Fortsatt läsning