Har du planer på att använda din hund i avel?

Läs detta först:  Hane          Tik


KORT KOM-IHÅG FÖR UPPFÖDAREN

För dig som uppfödare är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som står i SKKs (eller motsvarande kennelklubbs) grund- och registreringsregler.

Nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i grundreglernas kapitel om uppfödaretik.

 • En tik eller hanhund får inte användas i avel förrän vid den ålder de uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende, avelsdebut tidigast 2 års ålder.
 • En tik får inte föda fler än fem valpkullar.
 • Om en tik får två kullar inom 12 månader ska hon vila minst 12 månader innan nästa valpning.
 • En tik över 7 år ska alltid veterinärbesiktigas före parning. Intyget skickas till SKK tillsammans med valparnas registreringsansökan.
  • En tik över 7 år får inte användas i avel om hon inte tidigare haft valpar.
  • En tik över 7 år ska vila minst 12 månader mellan sina kullar.
 • HD A och B
 • Ed 0
 • Patella 0
 • Dandy Walker endast avla Fri/Fri eller Fri/Bärare.
 • Inavelsgrad bevara låg 2%, dock accepteras upp till 6,25%
 • Merit på tik från lägst 15 månaders ålder, utställning Very Good (lägst) eller BPH.

Se vidare SKKs grundregler och SvEuKs RAS strategie


Rasspecifik Avelssrategi – RAS, reviderad 2020

Genom att rasklubben utformar och beslutar om en avelsstrategi ger man direktiv (en beskrivning) till medlemmarna om vilka mål klubben anser aveln skall bedrivas mot.

Du som uppfödare ansvarar för det egna avelsarbetet och skall vara väl förtrogen med rasen, dess standard, och egenskaper för att kunna förvalta rasen och finna rätt hem till dina valpar.

Rasklubben ska ansvara för uppföljning av rasens utveckling och följande strategier samt ansvara för kunskapsförmedling till rasens uppfödare.

Dessa rasspecifika råd ges som komplement till SKK:s avelspolicy och de uppfödaretiska regler som SKK föreskriver.

RAS 

Rasstandard (PDF)

Färgnyckel för eurasier (PDF)