Har du planer på att använda din hund i avel?

Läs detta först:  Hane          Tik

Rasspecifik Avelssrategi – RAS, reviderad 2020

Genom att rasklubben utformar och beslutar om en avelsstrategi ger man direktiv (en beskrivning) till medlemmarna om vilka mål klubben anser aveln skall bedrivas mot.

Du som uppfödare ansvarar för det egna avelsarbetet och skall vara väl förtrogen med rasen, dess standard, och egenskaper för att kunna förvalta rasen och finna rätt hem till dina valpar.

Rasklubben ska ansvara för uppföljning av rasens utveckling och följande strategier samt ansvara för kunskapsförmedling till rasens uppfödare.

Dessa rasspecifika råd ges som komplement till SKK:s avelspolicy och de uppfödaretiska regler som SKK föreskriver.

RAS 

Rasstandard (PDF)

Färgnyckel för eurasier (PDF)