Svenska Eurasierklubbens klubbtidning Eurasierbladet utkommer med 4 nr/år. För att komma i kontakt med redaktionen, mejla redaktor@eurasierklubben.se. För bokning av annonser, insändande av annonsmaterial och andra annonsrelaterade frågor, mejla annons@eurasierklubben.se. Övriga kontaktuppgifter finner du under kommittéer.

Läs tidigare utgåvor av Eurasierbladet här.


MATERIAL TILL TIDNINGEN
Redaktionen vill gärna ha in bidrag, såsom bilder, artiklar, utställningsresultat m.m. från er medlemmar. Alla bidrag till tidningen ska vara underskrivna med namn – inga anonyma inlägg tas emot. Du kan dock få vara anonym i tidningen om så önskas.

Materialet skickas till: redaktor@eurasierklubben.se

Om du vill ha tillbaka insänt material så skicka med ett frankerat och adresserat kuvert. Redaktionen förbehåller sig rätten att använda och att om nödvändigt redigera insänt material.

De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna är personliga och överensstämmer inte alltid med redaktionen eller Svenska Eurasierklubbens mening.
 

MANUSSTOPP

Nr 1                     15 februari
Nr 2                     15 maj
Nr 3                     15 augusti
Nr 4                     15 november

ANNONSER
För bokning av annonser, insändande av annonsmaterial och andra annonsrelaterade frågor, mejla annons@eurasierklubben.se.

Championatannons
Du kan annonsera till reducerat pris då din hund blivit champion eller fått annan officiell titel. Fjärdedelssida får endast innehålla namn och titel på hund, ägare och uppfödare samt bild.

Kennelregistret
Med i förteckningen i tidningen med samma text som på klubbens hemsida. Priset gäller per kalenderår.
 

PRISER

Medlem, icke kommersiellt

Helsida 350 kr
Halvsida 200 kr
Championatannons, helsida 250 kr
Championatannons, 1/4-sida 100 kr
Kennelregistret, 4 nr inkl. hemsidan 200 kr
Årsannons helsida 4 nr (betalas i förskott) 1000 kr
Minnesannons, 1/4-sida gratis

 
Kommersiella annonser

Helsida 1000 kr
Halvsida 500 kr

 
Medlemmar som vill annonsera kommersiellt erbjuds 50% rabatt per helsida.