Vi söker bilder som ska pryda 2021 års kalender.
Skicka bilder av bra kvalitet och i liggande format till: viceordforande@eurasierklubben.se
Senast 11/11 vill vi ha era bidrag 🙂