Blankett för inrapportering av sjukdomar till avelskommittén
Adress för att skicka blanketten, se kommittéer och vidare avelskommittén.

Eurasier och dess hälsa!

Eurasier är en förhållandevis frisk ras men givetvis förekommer det även sjukdomar i denna ras. Under de år som rasen funnits i Sverige har man framför allt noterat fall av Hypotyeros (underfunktion av sköldkörteln), EPI/EPA (bukspottkörtelrubbning) och magomvridning.

Dessa sjukdomar är inte ett stort problem inom rasen men Svenska Eurasierklubben och vår avelskommitté jobbar aktivt med att kartlägga dessa sjukdomar.

Alla som har en eurasier, oavsett om den är frisk eller sjuk hund, kan hjälpa till att bevara rasen så sund som möjligt.

Om du har en eurasier som har drabbats av någon av ovan nämnda sjukdomar (eller någon annan sjukdom) ber vi dig att rapportera in det till avelskommittén, blankett finns här.

Du kan också läsa mer på följande länk:

http://www.universitetsdjursjukhuset.se/sv/smadjurskliniken/rad-om-sjukdomar/magomvridning/

Kontaktuppgifter till avelskommittén finner du under kommittéer i menyn ovan.

Bukspottskörtelrubbning

Om EPI – Professor Henrik von Euler

Medgivaravtal 120504

Info o anvisning till veterinär ang. provtagning

I vårt RAS-dokument (rasspecifika avelsstrategier) som medlemmarna har arbetat fram och godkänt står det:

Nu: Det finns indikationer på att hundar i rasen drabbats av olika autoimmuna sjukdomar, som nedsatt sköldkörtelfunktion och nedsatt bukspottkörtelfunktion (EPI), samt även magomvridning. När information om den genetiska orsaken bakom en sjukdom saknas och arvsgången är oklar, kan det vara svårt att ge goda avelsråd. Många sjukdomar är komplexa men flera bakomliggande genetiska förändringar som dessutom påverkas av miljöfaktorer. Detta gör att arvsgången också blir komplicerad och omöjlig att förutspå. Självklart ska aldrig en sjuk hund få valpar men även  när det ”ligger i släkten” borde man vara mer försiktig. En senare avelsdebut är till exempel en god idé då den PAA-varianten av EPI oftast drabbar den unga hunden.

Mål om 5 år: Uppfödarnas medvetenhet om individernas hälsa ökar och öppenheten om olika sjukdomar inom populationen är större.

Strategi: Styrelsen får i uppdrag att samla information och uppmana uppfödare och hundägare att skicka in uppgifter om allvarliga sjukdomar och dödsfall. Statistik från försäkringsbolagen samlas in. Att ordna uppfödarträffar. Informera i klubbtidningen och hemsida.

Svenska Eurasierklubben arbetar också med att samla in uppgifter i en databas där sjukdomsdrabbade hundar finns med, i första hand för de tre sjukdomar som anges här ovan. Databasen är tillgänglig för alla klubbens medlemmar genom inloggning.