Hälsokontot sponsras av klubbens medlemmar och genom uppfödarnas valpgåvomedlemskap.
Pengarna ska användas till beslutad forskning och pengar ska alltid finnas tillgängligt för detta. Bidrag från detta konto kan privatpersoner söka om dennes hund uppfyller kravet för pågående forskningsuppdrag som är beslutade av styrelsen. Är forskning inte aktuell går det att ansöka om bidrag till lämplig verksamhet.

Hjälp till att sponsra Hälsokontot på swish-nummer 123 548 646 9