Kerstin Olofsson
Emriks gata 6
582 25 Linköping
Tel. 013-124353
Mobil: 070-234 47 69
valphanvisning@eurasierklubben.se

Onlineanmäl valpkullValphänvisningsblankett
Aktuella valpkullarAktuella omplaceringar
Adresslista 

Regler och rutiner för valphänvisning

 • För att få valphänvisning krävs medlemskap i Svenska Eurasierklubben.
 • Att avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Svenska Kennelklubbens grundregler och konsumentköplagen.
 • Kullen ska följa Raspecifika AvelsStrategierna, RAS. För mer info klicka här
 • Gäller även för utländska medlemmar.
 • De uppgifter som läggs ut ang. hälsa är höftleds-, armbågsleds-, och patellaresultat.

KORT KOM-IHÅG FÖR UPPFÖDAREN

För dig som uppfödare är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som står i SKKs (eller motsvarande kennelklubbs) grund- och registreringsregler.

Nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i grundreglernas kapitel om uppfödaretik.

 • En tik eller hanhund får inte användas i avel förrän vid den ålder de uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende, avelsdebut tidigast 2 års ålder.
 • En tik får inte föda fler än fem valpkullar.
 • Om en tik får två kullar inom 12 månader ska hon vila minst 12 månader innan nästa valpning.
 • En tik över 7 år ska alltid veterinärbesiktigas före parning. Intyget skickas till SKK tillsammans med valparnas registreringsansökan.
  • En tik över 7 år får inte användas i avel om hon inte tidigare haft valpar.
  • En tik över 7 år ska vila minst 12 månader mellan sina kullar.
 • HD A och B
 • Ed 0
 • Patella 0
 • Dandy Walker endast avla Fri/Fri eller Fri/Bärare.
 • Inavelsgrad bevara låg 2%, dock accepteras upp till 6,25%
 • Merit på tik från lägst 15 månaders ålder, utställning Very Good (lägst) eller BPH.

Se vidare SKKs grundregler och SvEuKs RAS strategier


Hänvisning gäller tidigast från det att tiken är parad till dess att valparna är nio veckor gamla. Tänk även på att meddela när valparna är födda och sålda. Önskas förlängning skall detta meddelas till Valphänvisningen. Förlängningen gäller fyra veckor åt gången.

När kullen är tingad eller alla valpar är sålda, skall detta omedelbart meddelas till Valphänvisningen.

Använd gärna vår onlineanmälan. Den hittar du här.

Blanketten för valphänvisning måste laddas ner på din dator för att kunna skrivas i direkt på din dator, spara den sen på din dator och bifoga den som ett dokument i ett mail till valphänvisaren, alternativt skriv ut den och fyll i den för hand. Du laddar ned den genom att trycka på pilen upp till vänster på sidan.

Se till att alla uppgifter är ifyllda. Observera att ej fullständigt ifylld blankett kommer inte att behandlas.

Observera att alla intyg ang. HD, ED, Patella skall vara valphänvisaren tillhanda innan valphänvisningen behandlas och läggs ut på hemsidan. Dock behövs inte intyg skickas in om de finns registrerade på SKK:s hunddata, används dock hund i avel där resultat EJ finns registrerade hos SKK hunddata, måste kopior bifogas/skickas in. Vid användande av utländsk hanhund skall den som minst följa sitt lands avelsrekommendationer.

Svenska Eurasierklubben skulle också uppskatta om ni använder er av adresslistan som finns här och skickar in den till den medlemsansvarig, så vi kan skicka välkomstbrev och klubbtidning.

Det är en kostnadsfri service som SvEuk utför på begäran av uppfödaren. Allt ansvar vilar på uppfödaren resp. valpköparen.
Om du vill ha bilder på föräldrarna, maila bilderna till webmaster@eurasierklubben.se. Observera att valphänvisningen publiceras utan bilder om du inte bifogar några.


Omplaceringar

För omplacering av eurasier krävs inte medlemskap i klubben.

Det är inte alltid det går som man planerat och ibland hamnar en hund i kläm, det kan vara ändrade familjeförhållanden, allergier eller andra saker som gör att man inte kan behålla sin hund. Eurasierklubben kan försöka hjälpa er att hitta ett nytt hem så att hunden kan få det så bra som möjligt. Det förekommer att man gärna vill ta hand om en mer vuxen hund, för att just det kanske passar bättre. Vid problem eller frågor, tveka inte att ta kontakt.