Under 2020 har det uppmärksammats att det finns flertalet hundar med symtom från öron/näsa/hals. Hundar som har varit flertalet gånger hos veterinären, men inte blivit bra.
Kronisk bronkit, lunginflammationer, tonsillit, snuva, kronisk rhinit är några av diagnoserna som blivit. 

Symtomen som blev uppmärksammade var framförallt hosta, ibland timmar av hosta. Hundarna hostade även upp slemklumpar. Berättelser från gamla ägare vars hundar hade dött av samma sak, flera under sövning för att utreda vad som var fel. 

Tre hundar från samma kull, då ca 8 månader gamla, undersöktes på SLU/Sveriges Lantbruksuniversitet. Misstänkt prognos blev PCD – Primär Ciliär Dyskinesi.  

Fler valpar föddes under 2020 med symtom hosta. Det skickades biopsier ifrån luftstrupen på en av dessa, Trixie, till Schweiz. Där undersöktes biopsierna i elektronmikroskop och resultat blev att det var defekta cilier. Prognosen detsamma, misstänkt PCD. 

Nu (februari 2021) genomgår Trixies prover massa förarbete för att få fram den genetiska sammansättningen. Därefter ska analysen börja för att förhoppningsvis i slutänden leda fram till ett gentest. 

Under tiden har vi börjat skicka ner blodprov från hundar med symtom, deras friska syskon samt föräldradjuren. I dagsläget har vi skickat ca 60 prover samt biopsier från ytterligare 3 hundar.  

Vi har ett samarbete med Laboklin – Tyskland, Institute of Genetics, University of Bern – Schweiz och Institute of Veterinary Pathology, University of Zuerich – Schweiz. 

Klubben har varit med och stöttat ekonomiskt genom att betala blodprovstagning och biopsier.
Även uppfödare och andra Eurasierälskare har hjälpt till med att sponsra till Hälsokontot. Hälsokontot öppnades i samband med detta och kommer vara ett konto som hjälper till ekonomiskt vid just sådana här tillfällen. Dvs vid sjukdomar i rasen, forskning m.m. Mera utförliga regler för kontot är under framtagning.
Vill ni hjälpa till och sponsra till Hälsokontot? Swishnummer 123 548 6469 

Symtomen på PCD kan vara lindriga som tex näsflöde, nysningar, harklingar (som de sätter i halsen läte), snuva. Allvarligare symtom är tex hostattacker som kan sitta i länge, upphostande av slemklumpar, andningsbevär.
Symtomen kan komma periodvis och är alltid återkommande. Risken är stor att få lunginflammationer, öroninflammationer, ögoninfektioner osv..
Det kan starta redan i valplådan eller senare i livet. Finns fall i andra raser där hunden varit 8-10 år när den fick symtom. Vanligast är att symtomen börjar tidigt.
Det finns inget botemedel för PCD. 

Arvsgången på PCD är autosomal recessiv nedärvning, dvs det behövs två bärare för att få sjuk avkomma. När vi förhoppningsvis har ett gentest så kommer vi få fram hundar som är Clear – Carrier – Affected. I avel kommer vi kunna använda Clear-Clear samt Clear-Carrier. 

Har ni en sjuk hund eller undringar så är ni välkomna att kontakta Kicki – kicki@eurasierklubben.se