VALBEREDNING

valberedning@eurasierklubben.se

      

 

Marie Björkman

(sammankallande)

Rådmansövägen 217

761 94 Norrtälje

Tel: 070-618 62 79

Sara Ljusterfors

Tel: 070-751 47 23

 

Agneta Wallin   

Tel: 076-556 50 94