Påminnelse: Ekonomi för uppfödare på SKK Play

Ska jag deklarera min hunduppfödning? Vad är hobbyverksamhet? Vilka kostnader kan man göra avdrag för?
– det är frågor som ni får svar på i 2019-års program i serien SKK Play för uppfödare som handlar om ekonomi för uppfödare.

Programmet sänds torsdagen den 19 september kl. 19.30.

I årets program av SKK Play för uppfödare kommer SKK att ta upp de viktigaste sakerna att tänka på gällande ekonomi för uppfödare. Målgruppen är uppfödare som bedriver sin uppfödning som hobbyverksamhet men SKK kommer även att gå in på när man bör gå över från hobbyverksamhet till näringsverksamhet. Ekonomi är ett ämne som SKK tror att många tycker är svårt och kanske också lite tråkigt. I programmet kommer SKK därför att ge tydlig och bra information med värdefulla tips, presenterat på ett lättfattligt sätt. SKK hoppas att programmet kommer att kunna räta ut en del frågetecken och göra ekonomin enkel att hantera för er uppfödare.

Fortsatt läsning


Stopp för norska hundar till 30 september

Stoppet för norska hundar på svenska utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar förlängs till 30 september. Det gäller även övriga rekommendationer som Svenska Kennelklubben hittills gått ut med gällande situationen i Norge.
Orsaken till sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge är fortfarande okänd. Det norska veterinärinstitutet, Veterinærinstituttet, fortsätter dock att söka sjukdomsorsaken och har i dagsläget kunnat konstatera följande:

  • I de fall där det finns flera hundar i hushållet och en hund insjuknat har inte övriga hundar smittats. Det kan indikera att sjukdomen inte är så smittsam.
  • Det finns inget som tyder på att ålder, hundras eller foder har ett samband med vilka hundar som drabbas.
  • Sjukdomsorsaker som kunnat uteslutas: algförgiftning, calmpylobacter, EHCE, harpest, mjältbrand, parvovirus, råttgift, salmonella och parasiterna Giardia och Cryptosporidium. Det finns heller inget som pekar på att det handlar om en fästingburen sjukdom.

Nya sjukdomsfall har rapporterats i Norge
Under helgen har Mattillsynet i Norge tagit emot åtta nya rapporter om hundar som insjuknat i samma symptom, det vill säga blodig diarré och ett hastigt försämrat allmäntillstånd. Mattillsynet fortsätter att rekomendera begränsad närkontakt mellan hundar i Norge. Därför förlänger Norsk Kennel Klub sitt beslut att ställa in alla utställningar, prov och tävlingar tills vidare.

Förlängt stopp för norska hundar
Med anledning av de nya sjukdomsfallen i Norge har Svenska Kennelklubben, SKK, beslutat att förlänga stoppet för norska hundar på svenska utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar till och med den 30 september.

Övriga rekommendationer kvarstår också tills dess:

  • SKK avråder från att resa med hunden till Norge just nu.
  • SKK vädjar till norska jägare att inte ta med hunden på jakt i Sverige.
  • Har din hund nyligen varit i Norge bör du undvika att låta den delta på svenska evenemang.

Att SKK förnyar beslutet med ett längre tidsspann denna gång beror på de nya sjukdomsfallen som rapporterats, men också på att vi vill ge våra klubbar chansen att i god tid meddela eventuella norska hundägare som anmält till deras evenemang.

Dansk Kennel Klub har fattat samma beslut Sverige och liknande beslut har fattats av kennelklubbar i några europeiska länder.

SVAs bedömning av läget i Sverige
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, ser ingen anledning att rekommendera att hundar i Sverige ska hållas kopplade mer än vanligt eller att avstå från att låta hundar som normalt träffas fortsätta med det.

Läs mer hos SKK.

Fortsatt läsning


Ny hälsoenkät

Eurasier är en frisk ras och Eurasierklubben vill gärna att det ska fortsätta vara så.

Det finns dock sådant som missas inom hälsan av rasen, sjukdomar som inte syns i statistik. Därför gjorde SvEuk ett hälsoregister som finns här på hemsidan men som för stunden endast är tillgängligt för uppfödare. Tanken med ett hälsoregister är att valpköpare/medlemmar ska kunna inrapportera en sjuk hund och det är oerhört viktigt verktyg för uppfödare att uppmärksamma avvikelser som de kan notera och följa upp.

Vi vill fortsätta att avla på friska, sunda individer och ha uppföljning på valpkullar med de verktyg som finns att tillgå. Vi ser högre siffror på antal HD- och ED-röntgade hundar och det betyder så mycket för oss att ni valpköpare röntgar era hundar. Vi kan läsa av HD-/ED-statistik på SKK och det är lätt för oss att följa vår avelsbas.

Planen är nu att hälsoregistret ska öppnas upp så att alla medlemmar kan få del av det. I senaste numret av tidningen har vi lagt med en hälsoenkät som kan fyllas i och skickas till oss via post. Den finns även att fylla i här på hemsidan.

Avelkommittén finns att rådfråga om ni är osäkra på något eller vill veta mer om hur ni går tillväga för att skicka in den. Allt för att vi fortsätter ha en frisk, sund ras!

Frågor? Kontakta Maja Ärleborg Hasselkvist (sammankallande): avelskommitte@eurasierklubben.se

Fortsatt läsning


Påminnelse: Vill du hjälpa till med Eurasierbladet?

För att klubben ska kunna fortsätta göra vår medlemstidning Eurasierbladet så behövs fler personer som vill jobba med den och ingå i vår redaktion. Var och en bidrar efter bästa förmåga vilket kan innefatta att nosa reda på vad som händer i Eurasiersverige, skriva artiklar, fota/fixa bilder och/eller korrekturläsa.

Vi önskar även få in material såsom bilder, tips, artiklar och andra små reportage från våra övriga medlemmar (även om ni inte vill ingå i redaktionen) så att tidningen blir så läsvärd som möjligt.

Låter något av det här intressant? Hör då gärna av dig till redaktor@eurasierklubben.se.

Här kan du bläddra i gamla nummer av Eurasierbladet.

Nästa manusstopp är 1 augusti.

Fortsatt läsning


Fina valpbilder

SKKs valphänvisningssajt Köpa Hund är på väg att uppdateras och i samband med det önskar de få in trevliga valpbilder från oss i Eurasierklubben. Om ni har fina bilder på eurasiervalpar i gömmorna som ni vill (och får) dela med er av så är ni därmed välkomna att mejla dem till webmaster@eurasierklubben.se.

Vänligen observera att det är viktigt att fotografen anges och att ni i och med insändandet ger både SvEuk och SKK rätten att använda bilderna.

Fortsatt läsning