Utställningskommittén behöver DIN hjälp!

Lördagen den 18 maj är det dags för årets Eurasierspecial som detta år arrangeras i Västervik. Utställningskommittén håller på för fullt med förarbetet inför den. Saker som att boka domare och ringsekreterare, ta emot anmälningar, göra katalog och fixa priser och rosetter är bara få saker på listan över vad som ska göras innan utställningsdagen är här.

För att Eurasierspecialen ska bli så bra som möjligt för alla så behöver vi hjälp. Vi behöver frivilliga personer som kan tänka sig att ta ett eller flera pass i caféet eller sekretariatet under dagen.

Café:

  • Stå och sälja det som kommer finnas i caféet.

Sekretariat:

  • Kolla vaccinationer.
  • Ge ut nummerlappar.
  • Sälja rosetter.
  • Ta emot anmälan till barn med hund, parklass.

Allt i allo:

  • Vara tillhjälp där det behövs.
  • Kolla att allt finns i domartälten eller om det behövs påfyllning.

Eurasierklubben har i dagsläget 662 medlemmar där väldigt få människor engagerar sig ideellt. Just nu ligger denna utställningen på 4 personers axlar och vi behöver verkligen hjälp. Vi kan omöjligt ro i hamn detta själva.

Så meddela ditt intresse. Senast 1 mars behöver vi DITT svar. 🙂 Hör av dig till Kicki på Facebook eller maila till utstallning@eurasierklubben.se.

Amanda, Alice, Josephine, Kicki

Fortsatt läsning


Inbjudan att delta i revideringen av reglerna för agilitytävlingar

Ansvaret för agility innehas av Svenska Agilityklubben (SAgiK) men agility är en allmän hundsport där alla klubbar har rätt att arrangera tävlingar och alla kan delta oavsett medlemskap inom SKK-organisationen. Därför bjuds alla intresserade in i arbetet med att revidera reglerna för agilitytävlingar. De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2022.

Eventuella svar på det här remissutskicket ska vara Regelrevideringsgruppen tillhanda senast 1 mars 2019. Läs mer i dokumentet nedan.

Fortsatt läsning


Inbjudan till föreläsning vid årsmötet 23 mars

Föredragshållare är Camilla Svensson som kommer att prata om mentalitet samt mentalbeskrivningarna MH (mentalbeskrivning hund) och BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund).

Vad är mentalitet? Varför är bra mentalitet viktig och varför i hela världen ska man göra ett BPH eller MH på sin hund? Det och lite till kommer vi prata om när vi träffas.

Läs mer om MH och BPH här.

Välkomna!

Fortsatt läsning