60 år sen första eurasierkullen föddes

I dagarna var det 60 år sen den första eurasierkullen såg dagens ljus.

Det firas i eurasiervärlden med en ny bok om eurasier som finns utgiven på engelska och nederländska. Boken kan inte köpas genom Eurasierklubben men hittas istället här.

Eurasier tillkom alltså så sent som på 1960-talet genom initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel mellan befintliga raser. Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet.

Här kan du läsa mer om eurasierns historia.

Fortsatt läsning


Inställda utställningar

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har beslutat att samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti 2020. Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Till följ av det har även Svenska Spets- och Urhundklubben beslutat att ställa in sin utställning i Borås.

Fortsatt läsning


Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

Här finner du mer info om SKKs åtgärder mot covid-19.

Fortsatt läsning


Vi ställer in

Med anledning av situationen när det gäller spridningen av covid-19 i Sverige har SvEuks styrelse beslutat att ställa in Eurasierspecialen som var planerad till 16 maj 2020 samt vårt BPH som skulle hållas 17 maj 2020, med hänvisning till force majeure.

Vi lutar oss mot det beslut som SKKs Centralstyrelse tog 11 mars 2020 där det framgår att utställning, prov eller tävling där det förväntas komma 500 personer eller färre kan ställas in av arrangören med hänvisning till force majeure.

Inbetalda anmälningsavgifter till de båda evenemangen återbetalas i sin helhet efter att begäran skickas till vår kassör via kassor@eurasierklubben.se.

Vi beklagar situationen men hälsar er samtidigt välkomna till Eurasierspecialen 15 maj 2021 i Hökensås, Tidaholm.

Mer information:

Info från SKK angående force majeure p.g.a. covid-19

Fortsatt läsning