Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK) är en specialklubb som sorterar under SKK. Klubben bildades 1999 med syfte att ansvara för vissa raser inom FCI grupp 5, inklusive eurasier.

Som medlem i Svenska Eurasierklubben blir du per automatik medlem i SSUK och du erhåller därmed rätten att delta i de hundutställningar och aktiviteter som årligen arrangeras av SSUK. Därtill kan du bli invald i SSUKs styrelse och du innehar rätten att representera din rasklubb som delegat på SSUKs fullmäktige. Besök gärna SSUKs hemsida och läs nyhetssidan SSUK Nytt för att få tillgång till den senaste informationen.


SSUK Nyheter


Kommande utställningar 2024Kommande SSUK utställningar 2023             


Domarfördelning Borås 2023-07-02

Benny Blidh von Schedvin

Canaan dog, Chow chow, Japansk spets, Keeshond, Korea jindo dog, Norsk buhund, Thai ridgeback dog och Volpino italiano

Tiina Taulos, Finland

Kleinspitz, Mittelspitz, Grosspitz och Pomeranian

Mikael Nilsson

Akita, American akita, Basenji, eurasier, Hokkaido, Kai, Kishu, Norsk lundehund, Perro sin pelo del Peru, Shiba, Shikoku och Xoloitzcuintle


Domarfördelning Höganäs 2023-09-16

Christina Bjerstedt Ohlsson

Akita, American akita, Canaan dog, Chow chow, Hokkaido, Kai, Kishu, Shikoku, Pomeranian, Korea jindo dog, Thai ridgeback dog och Volpino italiano

Rose-Marie Emery

Eurasier, Basenji, Kleinspitz, Mittelspitz, Grosspitz, Norsk buhond och Norsk lundehund

Zaco Sonne Futtrup, Danmark

Keeshond, Japansk spets, Perro sin pelo del Peru, Shiba och Xoloitzcuintle


Domarfördelning Timrå 2023-10-07

Nina Karlsdotter

Canaan dog, Eurasier, Grosspitz, Hokkaido, Japansk spets, Kai, Kleinspitz, Korea jindo dog, Mittelspitz, Thai ridgeback dog

Andrea Jurcan, Serbien

Akita, Chow chow, Perro sin pelo del Peru, Pomeranian, Xoloitzcuintle

Sonny Ström

American akita, basenji, Keeshond, Kishu, Norsk buhund, Norsk lundehund, Shiba, Shikoku, Volpino italiano


VÄLKOMNA!