Presentation

Svenska Eurasierklubben, SvEuk, grundades 1997 och är ansluten till Svenska Spets & Urhundsklubben, SSUK, och Svenska Kennelklubben, SKK.

SvEuk har idag vuxit till mer än 500  medlemmar och anordnar utställning och träffar varje år. Eurasierbladet utkommer som klubbtidning 4 ggr/år.

Klubbens mål är att Eurasiern fortsatt ska vara en sund och frisk ras med rastypiskt utseende och mentalitet.

Svenska Eurasierklubben rekommenderar att man endast köper Eurasiervalp efter föräldrar som uppfyller SvEuks avelsstrategier.

Om du vill få mer information angående valpar och uppfödare, se “Avel & Valpar” i menyn ovan.