Svenska Eurasierklubben (SvEuk) grundades 1997 och är ansluten till Svenska Spets & Urhundklubben (SSUK) och Svenska Kennelklubben (SKK).

SvEuk har idag vuxit till mer än 600  medlemmar och anordnar utställning och träffar varje år. Eurasierbladet utkommer som klubbtidning 4 ggr/år.

Klubbens mål är att eurasiern fortsatt ska vara en sund och frisk ras med rastypiskt utseende och mentalitet.

Svenska Eurasierklubben rekommenderar att man endast köper eurasiervalp efter föräldrar som uppfyller SvEuks avelsstrategier.

Klubbens officiella adress:
Svenska Eurasierklubben
c/o Inger Johansson
Vävle Gård 1
635 05 Eskilstuna

Betaluppgifter:
Bankgiro: 5101-5030
IBAN: SE868 0000 81661 903975 7068
BIC: SWEDSESS