Styrelse

Gruppmejl till styrelsen: styrelsen@eurasierklubben.se

 

ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE
Charli Ahl Ludvigsson
Harstigen 4
261 83 Saxtorp
Mobil: 070-947 26 01

ordforande@eurasierklubben.se

 

Christina Haggren
Kärret Långevallen
461 99 Upphärad
Mobil: 076-181 61 21 viceordforande@eurasierklubben.se 
SEKRETERARE  
Malin Nilsson
Blixtorp 88
432 91 Varberg
Mobil: 070-817 22 33
sekreterare@eurasierklubben.se
 
 
  
LEDAMOT LEDAMOT
Camilla Norberg
Timmermansgatan 16H
904 20 Umeå
Mobil: 073-080 32 86
ledamot1@eurasierklubben.se
 
Nina Klaar
Telefongatan 6
522 31 Tidaholm
Mobil: 072-306 06 13
ledamot2@eurasierklubben.se
 
LEDAMOT LEDAMOT
Emélie Gustafsson
Mariehemsvägen 37 E
906 52 Umeå
Mobil: 070-857 29 89 ledamot3@eurasierklubben.se
 
Maja Ärleborg Hasselkvist
Stationsväg 44
640 43 Ärla
Tel: 016-700 26
Mobil: 070-232 29 60

ledamot4@eurasierklubben.se

SUPPLEANT SUPPLEANT
Vakant
 
Vakant
 
KASSÖR (adjungerande)  
Mats Winchler
Vitavallsvägen 51
393 63 Kalmar
Tel: 0480-47 55 89 
Mobil: 070-206 20 49
mats.winchler@telia.com
 
 
REVISOR REVISOR
Christel Fredriksson
Nästorp Arbetarbostaden
641 96 Katrineholm
Mobil: 070-092 85 09
revisor1@eurasierklubben.se
 
Inger Holmqvist Sjöstrand
Kajutgatan 5
603 85 Norrköping
Mobil: 070-546 70 50
revisor2@eurasierklubben.se
 
REVISORSUPPLEANT REVISORSUPPLEANT
Ulla-Carin Totney
Storgatan 25
590 81 Gullringen
Tel: 0492-229 00
Mobil: 070-655 45 94
Måna Quist Eriksson
Valås Parkväg 25
437 32 Lindome
Mobil: 070-4456188