Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både hund och förare!

Twin Dogs Dependable Porthos
Ägare: Philip Carlsvärd. Fotograf: Mia Karlsson

Viltspårprovets ändamål är att kvalitetsbedöma deltagande hundars spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött klövvilt eller de stora rovdjuren, samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för praktiskt eftersök.

Även om man inte har som mål att vara aktivt inom ett jaktlag eller vara tillgänglig som eftersökshund är viltspår ett bra och effektivt sätt att stimulera hundens psyke och mentala förmåga att fokusera på en uppgift. Att spåra ligger i hundens natur och därför kan denna spår aktivitet vara ett bra komplement till hundens vardagsfysik.

Själva spårandet går ut på att hunden ska följa ett doftspår av vilt som ibland kompletteras med blodspår. I slutet ska viltet ligga som belöning som hunden kan bära hem med stolthet.

Om man vill kan man träna sin hund i denna aktivitet och tävla samt få en championtitel.

Vilka klasser finns det?

Czaruso Amazing Queen
Ägare & fotograf: Malin Andersson

I provet förekommer två klasser, anlagsklass och öppen klass. För deltagande i öppen klass krävs att hunden tidigare erhållit bedömningen godkänd i anlagsklass.

Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod och ska vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12–24 timmar. Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogsbevuxen. Vid spårläggningen ska omväxling i terräng eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret. Det sker även en skottprövning i sista delen av spåret. Hunden ska föras i en spårlina som inte får överstiga 10 meter. Det som bedöms på ett viltspårprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning.

SKK Jakthundkommitté ansvarar i samarbete med SKK jakthundsklubbar för regelverket.

Viltspårprovschampionat – Svensk Viltspårprovschampionat, SE VCh

Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla titeln Viltspårprovschampionat. Eurasier är en sådan ras.

Viltspårprovschampionat är ett icke rasspecifikt championat så för samtliga raser krävs det följande för att bli viltspårprovschampion;

  1. Hunden behöver först ett godkänt anlagsprov.
  2. Därefter tre stycken förstapris (1:or) i öppen klass. Dömt av två olika domare för att bli VCH.
  3. Om det är en hane så behöver även vara utställd eller ha ett testikelintyg.

Om man vill veta mer, ta kontakt med din lokala jakthundsklubb.