I dagarna var det 60 år sen den första eurasierkullen såg dagens ljus.

Det firas i eurasiervärlden med en ny bok om eurasier som finns utgiven på engelska och nederländska. Boken kan inte köpas genom Eurasierklubben men hittas istället här.

Eurasier tillkom alltså så sent som på 1960-talet genom initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel mellan befintliga raser. Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet.

Här kan du läsa mer om eurasierns historia.