Svenska Eurasierklubben strävar efter att arrangera avelskonferenser med jämna mellanrum.


Välkomna på uppfödarmöte den 12/9 2024 kl. 19:00 via Zoom!

Avelskommittén bjuder härmed in till möte där RAS-revideringen kommer beröras.

Följande frågeställningar kommer behandlas så inför mötet önskas att ni begrundar dessa och framför era åsikter med god ton under mötet.

1) Vad anser ni om meriten på hane i RAS?

2) Vad anser ni om meriten på tikar i RAS?

3) Vad anser ni om inavelsgraden som nu står i RAS?

4) Bör vi ha hälsoprogram på patella och ED?

5) Vilka sjukdomar anser ni ska belysas i RAS?

6) Bör känd mental status vara med i RAS?

Allas röster är likvärdiga och viktiga så under mötet ska allas åsikter respekteras och höras.

Väl mött!

Zoom-länk till uppfödarmötet


AVELSKONFERENS 2 – 3 mars 2024


AVELSKONFERENS 29 – 30/10 2022


AVELSKONFERENS 29 FEBRUARI – 1 MARS 2020

Inställd pga Corona


AVELSKONFERENS 24 MARS 2019