Uppfödare som är medlemmar i Svenska Eurasierklubben har möjlighet att stå med i uppfödarregistret som publiceras här på hemsidan och i vår medlemstidning Eurasierbladet.

KOSTNAD

 • 200 kr/kalenderår

Betalning sker till bg 5101-5030. Märk betalningen med ditt kennelnamn och skicka dina uppgifter till kassor@eurasierklubben.se.

Uppfödare ombedes se till att gästböcker och bloggar hålles rena från nedsättande omdömen och olämpliga yttranden om andra uppfödare, medlemmar eller andra personer eller rasklubben.

KORT KOM-IHÅG FÖR UPPFÖDAREN

För dig som uppfödare är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som står i SKKs (eller motsvarande kennelklubbs) grund- och registreringsregler.

Nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i grundreglernas kapitel om uppfödaretik.

 • En tik eller hanhund får inte användas i avel förrän vid den ålder de uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende, avelsdebut tidigast 2 års ålder
 • En tik får inte föda fler än fem valpkullar.
 • Om en tik får två kullar inom 12 månader ska hon vila minst 12 månader innan nästa valpning.
 • En tik över 7 år ska alltid veterinärbesiktigas före parning. Intyget skickas till SKK tillsammans med valparnas registreringsansökan.
  • En tik över 7 år får inte användas i avel om hon inte tidigare haft valpar.
  • En tik över 7 år ska vila minst 12 månader mellan sina kullar.
 • HD A och B
 • Ed 0
 • Patella 0
 • Dandy Walker endast avla Fri/Fri eller Fri/Bärare
 • Inavelsgrad bevara låg 2%, dock accepteras upp till 6,25%
 • Merit på tik från lägst 15 månaders ålder, utställning Very Good (lägst) eller BPH

Se vidare SKKs grundregler och SvEuKs RAS strategier