NÄSTA ÅRSMÖTE 2024

Söndagen den 3 mars 2024

Plats: Motell Vätterleden, Gränna

Tid: 13.30

Klubben bjuder medlemmarna på lunch innan årsmötet. Sista anmälningsdag 23/2. Ange om ni har några kostpreferenser. Anmäl er till camilla@kathakalis.se

Motioner ska inkomma senast 31/1 2024. Skickas till sekreterare@eurasierklubben.se

Mvh Styrelsen

TIDIGARE ÅRSMÖTEN

Klubbens angelägenheter handhas av ett årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens medlemstidning, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. 

STADGAR
I Svenska Eurasierklubbens stadgar hittar du mer information om årsmötet och om klubben.
Svenska Eurasierklubbens stadgar (PDF)

MOTIONER
Om du har förslag till årsmötet kan du använda nedanstående mall när du skriver din motion.
Mall för årsmötesmotioner (DOC)