NÄSTA ÅRSMÖTE 2023

Medlemmar hälsas välkomna till Svenska Eurasierklubbens Årsmöte söndag 2023-03-19 kl.17.00

Möte kommer att genomföras digitalt via Zoom.

Deltagare ska anmäla sig för att få delta, senast 12/3-23 till kicki@eurasierklubben.se

Du ska ange följande uppgifter:
medlemsnummer

namn

mailadress

mobilnummer

Ett krav för att kunna delta i mötet är att medlemmen har tillgång till en digital enhet i form av dator, surfplatta eller smart telefon.

Deltagarna är själva ansvariga att kolla upp att de har de tekniska förutsättningarna som krävs för att delta i Zoom-möten.

När man är registrerad och kontrollerad mot medlemsregistret skickas det ut ett mail med bekräftelse samt ytterligare instruktioner.
Räkna med att mailet kommer ett par dagar innan mötet.

Motioner ska vara inskickade till sekreterare@eurasierklubben.se senast 27/2.

Mvh Styrelsen

TIDIGARE ÅRSMÖTEN

Klubbens angelägenheter handhas av ett årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens medlemstidning, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. 

STADGAR
I Svenska Eurasierklubbens stadgar hittar du mer information om årsmötet och om klubben.
Svenska Eurasierklubbens stadgar (PDF)

MOTIONER
Om du har förslag till årsmötet kan du använda nedanstående mall när du skriver din motion.
Mall för årsmötesmotioner (DOC)