Årsmöte

Klubbens angelägenheter handhas av ett årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmöte äger varje medlem rätt att föra talan och att utöva rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 3 veckor före mötet genom meddelande i klubbens medlemstidning eller på annat likvärdigt sätt.
 
ÅRSMÖTE 2019

På grund av att SSUK har ändrat datum för sitt årsmöte, så måste även Eurasierklubben ändra sitt datum. Nytt datum är lördagen den 23 mars 2019 kl. 11.00 på Vätterledens motell mellan Jönköping och Gränna. Efteråt hålls en föreläsning om mentalitet med Camilla Svensson.

Söndagen 24 mars inbjuder vi till avelskonferens för uppfödare och andra avelsintresserade.

Anmälan sker till avelskommitte@eurasierklubben.se senast den 1 mars 2019. Se nedanstående inbjudan för mer information. Välkomna!

 

 

STADGAR
I Svenska Eurasierklubbens stadgar hittar du mer information om årsmötet.
Svenska Eurasierklubbens stadgar (PDF)

MOTIONER
Om du har förslag till årsmötet kan du använda nedanstående mall när du skriver din motion.
Mall för årsmötesmotioner (DOC)

 

TIDIGARE ÅRSMÖTEN