Klubbens angelägenheter handhas av ett årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens medlemstidning, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. 

 

STADGAR
I Svenska Eurasierklubbens stadgar hittar du mer information om årsmötet och om klubben.
Svenska Eurasierklubbens stadgar (PDF)

MOTIONER
Om du har förslag till årsmötet kan du använda nedanstående mall när du skriver din motion.
Mall för årsmötesmotioner (DOC)

NÄSTA ÅRSMÖTE

Svenska Eurasierklubbens årsmöte 2021 hålls digitalt med Zoom-Webinar. Deltagare ska registrera sig för att få delta, registrering ska göras senast den 14/3-21 kl. 22.00. Det ska anges namn, mejladress, mobil & medlemsnummer. Sidan är på engelska.

Ett krav för att kunna delta i mötet är att medlemmen har tillgång till en digital enhet i form av dator, surfplatta eller smart-telefon. Deltagarna är själva ansvariga att kolla upp att de har de tekniska förutsättningarna som krävs för att deltaga i Zoom-möten.

Följ denna länk för att registrera Dej till Eurasierklubben Årsmöte 2021.

https://zoom.us/webinar/register/WN_a-C-3KgzT_u-hP-1uklPjw

När man är registrerad och kontrollerad mot medlemsregistret skickas det ut ett mejl med bekräftelse och ytterligare instruktioner hur det går till väga. Det kommer att anordnas ett “provmöte” torsdag 18/3 kl. 18.00 – 20.00

 

TIDIGARE ÅRSMÖTEN