Medlem i Svenska Eurasierklubben. Gäller ej utländska utställare.
Förhöjd avgift 29 maj-28 juni Halva priset från tredje hund med samma ägare. Gäller ej valpar och veteraner.