Kopior på undersökningsresultat resp. utställningsresultat behöver inte skickas in om hunden är svenskregistrerad och resultaten finns registrerade hos SKK.

Vid användande av utländsk hanhund måste kopior på röntgen-, patella- och utställningsresultat skickas in för att anmälan ska anses som komplett. Skickas via mail (gärna som pdf) eller som papperskopior till valphänvisaren, valphanvisning@eurasierklubben.se.

Skicka gärna bilder på hanhund respektive tik till ovanstående e-postadress. Skriv vilken hund som är på respektive bild.