Tack för din valpkullsanmälan!

Kopior på undersökningsresultat resp. utställningsresultat behöver inte skickas in om hunden är svenskregistrerad och resultaten finns registrerade hos SKK.

Vid användande av utländsk hanhund måste kopior på röntgen-, patella- och utställningsresultat skickas in för att anmälan ska anses som komplett. Skickas via mail (gärna som pdf) eller som papperskopior till valphänvisaren, valphanvisning@eurasierklubben.se.

Skicka gärna bilder på hanhund respektive tik till ovanstående e-postadress. Skriv vilken hund som är på respektive bild.