Svenska Spets- och Urhundklubben

Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) är en specialklubb som sorterar under SKK. Klubben bildades 1999 med syfte att ansvara för vissa raser inom FCI grupp 5 och för närvarande är 14 rasklubbar anslutna, varav Svenska Eurasierklubben är en.

Som medlem i Svenska Eurasierklubben blir du per automatik medlem i SSUK och du erhåller därmed rätten att delta i de hundutställningar och aktiviteter som årligen arrangeras av SSUK. Därtill kan du bli invald i SSUKs styrelse och du innehar rätten att representera din rasklubb som delegat på SSUKs fullmäktige.

Besök gärna SSUKs hemsida för att få tillgång till den senaste informationen.

Aktiviteter hos SSUK 2019

9 mars
Utställning i Eskilstuna

10 mars
Fullmäktige

30 juni
Utställning i Borås

22 september
Utställning i Höganäs

12 oktober
Utställning i Sundsvall

26 oktober 2019
RAS-konferens i Gränna