Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) är en specialklubb som sorterar under SKK. Klubben bildades 1999 med syfte att ansvara för vissa raser inom FCI grupp 5, inklusive eurasier.

Som medlem i Svenska Eurasierklubben blir du per automatik medlem i SSUK och du erhåller därmed rätten att delta i de hundutställningar och aktiviteter som årligen arrangeras av SSUK. Därtill kan du bli invald i SSUKs styrelse och du innehar rätten att representera din rasklubb som delegat på SSUKs fullmäktige.

Besök gärna SSUKs hemsida och läs nyhetssidan SSUK Nytt för att få tillgång till den senaste informationen.

Aktiviteter hos SSUK 2020

14 mars
Fullmäktige i Eskilstuna

15 mars
Utställning i Eskilstuna

28 juni
Utställning i Borås

12 september
Utställning i Höganäs

10 oktober
Utställning i Sundsvall2