Mentalbeskrivning (MH/BPH)

Svenska Eurasierklubben uppmanar alla eurasierägare att genomföra en mentalbeskrivning med sina hundar. Det är mycket givande och intressant för både dig som hundägare/uppfödare och betydelsefullt för Svenska Eurasierklubben att se hur eurasier reagerar i olika, kontrollerade situationer.

I Sverige finns det två typer av mentalbeskrivningar att välja mellan; MH och BPH. MH står för mentalbeskrivning hund och det är det test som Svenska Brukshundsklubben (SBK) under lång tid har använt sig av för att beskriva hundar. BPH står för beteende- och personlighetsbeskrivning hund vilket är ett nyare test som Svenska Kennelklubben (SKK) har arbetat fram. Klicka på ovanstående länkar för att läsa mer om respektive beskrivning.

Eurasierklubben planerar inte att arrangera någon mentalbeskrivning för närvarande men det går ofta bra att genomföra MH eller BPH hos andra klubbar.


BPH-sponsring

Eurasierklubben sponsrar BPH t.o.m. 31 december 2020. Sponsringen går ut på att eurasier som genomför BPH under 2020 kan få 200 kr av klubben vid uppvisande av kvitto på att beskrivningen genomförts (skickas till kassören).


Mer information

Se SKKs film om BPH:

Läs SKKs artiklar om BPH:
Klubbartikel 1: BPH – också för din hund! (PDF)
Klubbartikel 2: Därför BPH (PDF)

Läs SKKs informationsbroschyr om BPH (klicka på bilden):

 
Se en eurasier genomföra BPH:

 
Se en eurasier genomföra MH: