Se PDF nedan för den fördjupade sammanställningen, baserad på 200 stycken eurasier, som genomgått BPH. Sammanställningen är gjord av SKK’s Mentalpool.