När 200 eller 500 hundar inom en ras har gått BPH-banan får ras- och specialklubben en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart i klubbens arbete kring mentalitet.

BPH, som står för beteende- och personlighetsbeskrivning hund, är en mentalbeskrivning som passar alla hundar. När en hundras uppnår 200 eller 500 BPH-beskrivna individer får ras- och specialklubben en detaljerad, rasspecifik sammanställning. De innehåller massor av information om rasens BPH-resultat. Det så kallade spindeldiagrammet förklaras och klubben får tips om hur resultaten kan tolkas och användas. Se länk nedan för 200-analys avseende Eurasier: