OBS! Domarbyte för hanarna, Ann-Christin Johansson dömer både hanar & tikar.

Se antal samt klassfördelning nedan: