Medlemmar hälsas härmed välkomna till Svenska Eurasierklubbens Årsmöte 2021-03-20 kl.10.30

Möte kommer att genomföras digitalt med Zoom-Webinar.

Deltagare ska registrera sig för att få delta, registrering ska göras senast den 14/3-21 kl. 22.00. Det ska anges namn, mejladress, mobil & medlemsnummer. Sidan är på engelska.

Ett krav för att kunna delta i mötet är att medlemmen har tillgång till en digital enhet i form av dator, surfplatta eller smart-telefon. Deltagarna är själva ansvariga att kolla upp att de har de tekniska förutsättningarna som krävs för att deltaga i Zoom-möten.

Följ denna länk för att registrera Dej till Eurasierklubben Årsmöte 2021.

https://zoom.us/webinar/register/WN_a-C-3KgzT_u-hP-1uklPjw

När man är registrerad och kontrollerad mot medlemsregistret skickas det ut ett mejl med bekräftelse och ytterligare instruktioner hur det går till väga.

Det kommer att anordnas ett ”provmöte” torsdag 18/3 kl. 18.00 – 20.00

Kompletterande uppgifter inför möte publiceras under tiden som frågor uppstår.

*Motioner ska vara inskickade senast 6 mars till styrelsen@eurasierklubben.se

________________________________________________________________________

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2021

Ordinarie ledamot: Kicki Svalin – nyval 2 år

Ordinarie ledamot: Inger Johansson – 1 år kvar

Ordinarie ledamot: Åsa Juntti – 1 år kvar

Ordinarie ledamot: Amanda Johnsson – 1 år kvar

Suppleant: Josephine Wistrand – nyval 1år

REVISORER

Måna Quist Eriksson – omval 1 år.

Kristina Niesel – omval 1 år.

REVISORSSUPPLEANTER

Jonas Öhrn – omval 1 år.

Rickard Nibell – omval 1 år.

VALBEREDNING

Malin Gilborne (sammankallande) – nyval 1 år.

Gersti Kaisen – 1 år kvar.

Styrelsen