Inbjudan till årsmöte & avelskonferens 2019

På grund av att SSUK har ändrat datum för sitt årsmöte, så måste även Eurasierklubben ändra sitt datum. Nytt datum är lördagen den 23 mars 2019 kl. 11.00 på Vätterledens motell mellan Jönköping och Gränna, där även en föreläsning kommer att hållas.

Söndagen 24 mars inbjuder vi till avelskonferens för uppfödare och andra avelsintresserade.

Se nedanstående inbjudan för mer information. Välkomna!

Anmälan sker till avelskommitte@eurasierklubben.se senast den 1 mars 2019.


Fortsatt läsning


Gå distansutbildning i föreningsteknik

Vill du lära dig mer om föreningsteknik och vad som krävs av dig som arbetar i en styrelse? Anmäl dig då till Svenska Kennelklubbens distansutbildning som arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Svenska Kennelklubben har tagit fram en grundkurs i föreningsteknik på distans som riktar sig till styrelsemedlemmar i klubbar i SKKs organisationen. Andra som är intresserade av föreningsteknik för att på sikt kunna jobba i en klubbstyrelse är också välkomna att anmäla sig.

För att gå en distansutbildning behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling. En distansutbildning leds av en handledare, finns tillgänglig dygnet runt och du kan studera när det passar dig bäst oberoende av var du befinner dig, inga fasta tider finns. Men det innebär också att du som deltagare skall kunna genomföra dina studier självständigt på egen hand.

Kostnaden för kursen är 950 kronor per deltagare. Kursstart är den 23 januari och kursen pågår i totalt tio veckor. Du får räkna med att lägga ned 2-4 timmars arbete i veckan.

Läs mer och anmäl dig via den här länken.

Fortsatt läsning


Regelrevidering hos SBK

Nu drar arbetet inför Svenska Brukshundklubbens regelrevidering av lydnad, rallylydnad, bruks och Nordic Style (IPO-NS) 2022 igång på allvar.

Ett formulär finns publicerat på SBKs hemsida där de tar in synpunkter och tankar kring reglerna i lydnad och rallylydnad. Man kan lämna in synpunkter dels som privatperson men även klubbar och distrikt kan lämna in synpunkter.

Här finns mer information om regelrevideringen och formuläret där man lämnar in synpunkter:

Fortsatt läsning


Kampanj – Köp aldrig en hund med okänt ursprung!

SKK slår ett slag för ett tryggt valpköp – Köp aldrig en hund med okänt ursprung!

Tillsammans med övriga organisationer i Samverkansgruppen för hundvälfärd går SKK ut med information om riskerna med att köpa en valp med okänd bakgrund. Den viktigaste målgruppen denna gång är de som inte har hund än, men kanske går i valptankar. Framför allt unga vuxna.

Här finns en kort film.

Här hittar ni SKKs nyhet.

Här finns en artikel som är fri att publicera.

Artikeln ovan har även publicerats i tidningen Aftonbladets djurbilaga “Djurbibeln”.

Fortsatt läsning


Om ED hos SKK Play i höst

VAD ÄR ED? VARFÖR SKA JAG RÖNTGA MIN HUND? HUR BEDÖMS RÖNTGENBILDER?

– Det är frågor som ni får svar på i 2018-års program i serien SKK Play för uppfödare.

Det är fjärde programmet i serien SKK Play för uppfödare som Svenska Kennelklubben producerar och premiärvisning sker onsdagen den 19 september kl. 19.30. Programmet kommer att handla om ett ämne som hamnat lite i skymundan, nämligen armbågsledsdysplasi eller som det också kallas ED (elbow dysplasia).

SKKs avdelning för avel och hälsa upplever att förståelsen för ED, och de kliniska problem det ofta ger upphov till, är mindre utbredd än för HD bland såväl uppfödare som avelsråd och vanliga hundägare. ED ger i många raser kliniska symptom hos den enskilda individen i större utsträckning än vad HD gör. Detta är något som SKK vill öka kunskapen om. I programmet kommer ni att få träffa SKKs avläsare, forskare, genetiker och veterinärer som uttalar sig i ämnet.

Programmet vänder sig i första hand till uppfödare men kan säkert vara intressant även för andra målgrupper. Längden kommer att vara runt 30 minuter.

De tidigare programmen i serien SKK Play för uppfödare finns att se via skkplay.se.

Fortsatt läsning


Genomför BPH med din eurasier

BPH är en beskrivning av hundens mentalitet och personlighet där syftet är att bidra till ökad kunskap.

Eurasierklubben har beslutat att sponsra sina medlemmar med 200:- per hund vid BPH och detta gäller för tidsperioden 1/8 2018 – 31/8 2019, mot kopia av kvitto. Mer information finns i nedanstående dokument. Vänligen kontakta Eurasierklubben vid frågor.

BPH (PDF)

Fortsatt läsning