Inställda utställningar

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har beslutat att samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti 2020. Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Till följ av det har även Svenska Spets- och Urhundklubben beslutat att ställa in sin utställning i Borås.