Valberedningens förslag 2020

STYRELSE:

Ordförande: Ariana Carlén – omval 1 år

Ordinarie ledamot: Maja Ärleborg Hasselkvist – 1 år kvar

Ordinarie ledamot: Anita Brage – 1 år kvar

Ordinarie ledamot: Josephine Wistrand – 1 år kvar

Ordinarie ledamot: Inger Johansson – omval 2 år

Ordinarie ledamot: Åsa Juntti – omval 2 år

Ordinarie ledamot: Amanda Johnsson – nyval 2 år

Suppleant: Pernilla Sellgren – omval 1 år

Suppleant: Kicki Svalin – nyval 1 år

REVISORER:

Måna Quist Eriksson – omval 1 år

Kristina Niesel – omval 1 år

REVISORSSUPPLEANTER:

Jonas Öhrn – nyval 1 år

Rickard Nibell – omval 1 år

VALBEREDNING:

Anders Desto Rosdahl (sammankallande) – nyval 1 år

Gersti Kaisen – nyval 2 år

Malin Gilborne – 1 år kvar

Ansvariga för förslaget är Jenny Sandvall (sammankallande), Patricia Sjölander och Malin Gilborne.