SSUKs fullmäktige

14 mars 2020 är det dags för Svenska Spets- och Urhundklubbens fullmäktige. Det kan liknas vid Eurasierklubbens årsmöte och det är där vi i klubben har en chans att få vår röst hörd då vi får skicka tre personer att representera oss (en siffra som baseras på hur många medlemmar man har i klubben).

På fullmäktige röstas SSUKs styrelse in och eventuella motioner från rasklubbarna behandlas. Om man känner att man vill försöka påverka vem som sitter i styrelsen så går det bra att skicka personförslag till SSUKs valberedning.