Sponsring av BPH

Nu när säsongen för BPH drar igång vill vi påminna om att klubben sponsrar genomförda beskrivningar med 200 kr, förutsatt att kvittot på betalningen skickas till klubbens kassör. Det här pågår under en testperiod som löper ut 31 augusti 2019.