Inbjudan att delta i revideringen av reglerna för agilitytävlingar

Ansvaret för agility innehas av Svenska Agilityklubben (SAgiK) men agility är en allmän hundsport där alla klubbar har rätt att arrangera tävlingar och alla kan delta oavsett medlemskap inom SKK-organisationen. Därför bjuds alla intresserade in i arbetet med att revidera reglerna för agilitytävlingar. De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2022.

Eventuella svar på det här remissutskicket ska vara Regelrevideringsgruppen tillhanda senast 1 mars 2019. Läs mer i dokumentet nedan.