Månadens bild

Just Pix Alwa & Just Pix Adrian

Ägare & fotograf: Tarja Räsänen.
 
Vill du att din eurasier ska synas nästa månad?
Här kan du läsa om hur du skickar in ditt bidrag och se bilder från tidigare månader.