Månadens bild

Lejonbols Luna Mons Agnes “Agnes”

Ex Amino´s Angel Of Life “Exa”

Ex Amino´s Enchanted By The Rainbow “Zamina”

Leiionspitz Marvellous Miyaka “Zeka”

Ägare av Agnes och Exa är Helena Nordström. Ägare av Zamina är Kennel Ex Amino´s och Yvonne Nordén. Ägare av Zeka är Yvonne Nordén.

Fotograf: Helena Nordström
 
Vill du att din eurasier ska synas nästa månad?
Här kan du läsa om hur du skickar in ditt bidrag och se bilder från tidigare månader.