Genomför BPH med din eurasier

BPH är en beskrivning av hundens mentalitet och personlighet där syftet är att bidra till ökad kunskap.

Eurasierklubben har beslutat att sponsra sina medlemmar med 200:- per hund vid BPH och detta gäller för tidsperioden 1/8 2018 – 31/8 2019, mot kopia av kvitto. Mer information finns i nedanstående dokument. Vänligen kontakta Eurasierklubben vid frågor.

BPH (PDF)