Avelskonferens 10 – 11 november 2018

SKKs Avelskommitté (AK) samt SKKs avdelning för avel och hälsa arrangerar en avelskonferens med temat ”Avel för exteriör- då, nu och i framtiden”. Den vänder sig främst till funktionärer som jobbar med avelsfrågor, men välkomnar också övriga styrelsemedlemmar i ras- och specialklubbar.

Målet med konferensen är att ge deltagarna kunskap om hur avel för exteriör kan bedrivas på ett funktionellt och hållbart sätt. Under årets avelskonferens kommer deltagarna att få inblick i varför exteriör är viktigt för funktion och prestation. Läs mer i inbjudan och faktabladet nedan.

Inbjudan (PDF)
Faktablad (PDF)