SKK bjuder in till handledarutbildning för uppfödarutbildningen

SKKs Utbildningskommitté (UK) har nöjet att inbjuda till en handledarutbildning för SKKs
fysiska uppfödarutbildning i studiecirkelform. Utbildningen går av stapeln 3 – 4 februari 2018 i
SKKs nya konferensavdelning i Rotebro. Sista anmälningsdag är 8 januari 2018.

Från och med 1 januari 2017 kan endast kurser i den nya uppfödarutbildningen arrangeras av
klubbarna i SKK-organisationen. Det är endast centralt utbildade och certifierade handledare
som har rätt att hålla dessa kurser. Handledarna utbildas i hur materialet skall användas för att
i möjligaste mån säkerställa att deltagarna får en likvärdig utbildning. Detta innebär att
utbildningsmaterialet endast kommer att vara tillgängligt för de centralt utbildade och
certifierade handledarna.

För närmare information hänvisas till nedanstående inbjudan samt faktablad. Önskar ni läsa mer om SKKs uppfödarutbildning finns information på SKKs hemsida.

Inbjudan (PDF)
Faktablad (PDF)