Styrelse

Gruppmail till styrelsen

Svenska Eurasierklubbens stadgar
Svenska Eurasierklubbens mall för årsmötesmotioner

 

Ordförande

Charli Ahl Ludvigsson
Harstigen 4,
26183 Saxtorp
0709472601

ordforande@eurasierklubben.se

Vice ordförande

Christina Haggren
Kärret Långevallen
461 99 Upphärad
Mobil: 076-1816121

viceordforande@eurasierklubben.se

Sekreterare

Malin Nilsson
Blixtorp 88
432 91 Varberg
070-817 22 33

sekreterare@eurasierklubben.se

 
Ledamot
Camilla Norberg
Timmermansgatan 16H
904 20 Umeå
Mobil: 073-0803286
ledamot1@eurasierklubben.se
Ledamot
Nina Klaar
Telefongatan 6
522 31 Tidaholm
Mobil: 072-3060613
ledamot2@eurasierklubben.se
Ledamot

Emélie Gustafsson
Mariehemsvägen 37 E
906 52 Umeå
070-857 29 89

ledamot3@eurasierklubben.se

Ledamot

Maja Ärleborg Hasselkvist
Stationsväg 44
640 43 Ärla
016-70026
070-2322960

 ledamot4@eurasierklubben.se

Suppleant
Vakant
Suppleant
Vakant
Kassör (adjungerande)
Mats Winchler
Vitavallsvägen 51
393 63 Kalmar
Tel: 0480-475589 M: 070-206 20 49
mats.winchler@telia.com
 
Revisor
Christel Fredriksson
Nästorp Arbetarbostaden
641 96 Katrineholm
Mobil: 070-0928509
revisor1@eurasierklubben.se
Revisor
Inger Holmqvist Sjöstrand
Kajutgatan 5
603 85 Norrköping
Mobil: 070-5467050
revisor2@eurasierklubben.se
Revisorsuppleant
Ulla-Carin Totney
Storgatan 25
590 81 Gullringen
Tel: 0492-22900, 070-655 45 94
Revisorsuppleant
Måna Quist Eriksson
Valås Parkväg 25
437 32 Lindome
Mobil: 070-4456188