Svenska Spets- och Urhundklubben

Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) är en specialklubb som sorterar under SKK. Klubben bildades 1999 med syfte att ansvara för vissa raser inom FCI grupp 5 och för närvarande är 14 rasklubbar anslutna, varav Svenska Eurasierklubben är en.

Som medlem i Svenska Eurasierklubben blir man per automatik medlem i SSUK och man erhåller därmed rätten att deltaga i de hundutställningar och aktiviteter som årligen arrangeras av SSUK. Därtill kan man bli invald i SSUKs styrelse och man innehar rätten att representera sin rasklubb som delegat på SSUKs fullmäktige.

På denna sida hittas information från SSUK men besök gärna specialklubbens hemsida för att få tillgång till den senaste informationen.


Utställning i Strängnäs 12 mars 2017

Domare: Torbjörn Skaar.


Utställning i Borås 2 juli 2017

Domare: Kirsi Honkanen, Finland.


Utställning i Höganäs 9 september 2017

Domare: Karin Sjöholm Östlund.


Utställning i Sundsvall/Timrå 7 oktober 2017

Domare: Dan Eriksson.
Inbjudan (PDF)


Konferens 11 november 2017

Medlems-, avels- och raskonferens för ägare och uppfödare av SSUKs anslutna raser.