MH/BPH

Svenska Eurasierklubben uppmanar alla eurasierägare att genomföra ett MH eller BPH med din eurasier. Det är mycket givande och intressant för både dig som hundägare/uppfödare och betydelsefullt för Svenska Eurasierklubben.

Här finner du vilka som arrangerar MH samt hur ett MH går till och mycket mera. Se www.brukshundklubben.se.

Här finns det en informationsbroschyr om BPH.

Här finner du hur du anmäler till BPH och vilka som arrangerar BPH.

Här kan du se när en eurasier genomför BPH. (youtube-klipp)