Mentalbeskrivning (MH/BPH)

Svenska Eurasierklubben uppmanar alla eurasierägare att genomföra en mentalbeskrivning med sina hundar. Det är mycket givande och intressant för både dig som hundägare/uppfödare och betydelsefullt för Svenska Eurasierklubben att se hur eurasier reagerar i olika, kontrollerade situationer.

I Sverige finns det två typer av mentalbeskrivningar att välja mellan; MH och BPH. MH står för mentalbeskrivning hund och det är det test som Svenska Brukshundsklubben (SBK) under lång tid har använt sig av för att beskriva hundar. BPH står för beteende- och personlighetsbeskrivning hund vilket är ett nyare test som Svenska Kennelklubben (SKK) har arbetat fram.


Eurasierklubben planerar inte att arrangera någon mentalbeskrivning för närvarande men det går ofta bra att genomföra MH eller BPH hos andra klubbar. Se nedanstående länkar för mer information.


Mer information

Läs om MH hos SBK.

Läs om anmälan till MH hos SBK.

Läs SKKs informationsbroschyr om BPH.

Läs och se video om BPH hos SKK.

Läs om anmälan till BPH hos SKK.

Se en eurasier genomföra BPH hos Youtube.