SvEuk’s information om Dandy Walker Like Malformation

Dandy Walker hos eurasier, vad är det?

Dandy Walker Like Malformation, förkortas DWLM är en sjukdom som förekommer hos eurasier. Den finns också hos människor och förkortas då DWM (Dandy Walker Malformation). Dandy Walker har konstaterats hos eurasier sedan några år tillbaka men sjukdomen har även sporadiskt hittats hos chow chow, foxterrier och irländsk setter.

Läs mer här

Fortsatt läsning